i 4 Care security host

Event security host

Voor de gastvrouwen en gastheren en Security host van i 4 Care Hospitality & Services betekent Hospitality om uw gasten het ultieme gevoel te geven dat ze welkom zijn, Hospitality betekend een gastvrij en warm ontvangst van uw gasten, artiesten, sporters.

Covid-19 security host

In alle bedrijfssectoren zijn de Covid-19 maatregel hard aangekomen. Met name de aanpassingen in de samenleving vergt nogsteeds een uitdaging. De i 4 Care Security Consulting & Support covid-19 security host 1,5 meter zijn getraind op de inzet conform de telkens veranderende noodverordeningen en de daarbij horende regelgeving dan wel adviezen die bijna wekelijks worden aangepast / gewijzigd.

Zorg security host

Elke specifieke sector kent zo zijn eigen beveiligingsuitdagingen. De kans op geweld en (medische) calamiteiten is in een zorginstelling altijd aanwezig. Een zorginstelling is een plek waar vaak een brede doelgroep toegang toe heeft. Van hulpbehoevende mensen tot ouderen en van dakloze mensen tot mensen die woonbegeleiding nodig hebben.

Security Transport host

Al te vaak lezen we in de krant dat er goederen uit een transport zijn gestolen, of dat een transport is overvallen. Uw zending verdient de grootste zorg, ook onderweg. Onze i 4 Care Security transportbeveiligers begeleiden de vracht van het vertrek tot en met de plaats van bestemming en na de eindcontrole wordt de vracht afgeleverd aan de geadresseerde. Op deze manier is de cliënt ervan verzekerd dat de vracht ook in transit op professionele wijze wordt begeleid.

Mobiele surveillance

De dienstverlening van de Mobiele Surveillance moet aan een hoge kwaliteitsnorm voldoen. Het betreft hier namelijk vaak korte en snelle dienstverlening waarbij alle aspecten van beveiliging aan de orde komen en moeten worden gecontroleerd De mobiele surveillant is een allround beveiliger met een hospitality opleiding die in staat is alle voorkomende beveiligingswerkzaamheden snel en accuraat uit te voeren.

Quick Response team

Het Quick Response Team, snelle ondersteuning bij incidenten en calamiteiten, Na een inbraak, ramkraak, brand of ander incident zijn panden terreinen en goederen kwetsbaar en dus een makkelijke prooi voor criminelen. Extra bewaking is dan vaak noodzakelijk. Het Quick Response Team van i 4 Care Security Consulting & Support biedt u de professionele ondersteuning die u nodig heeft om die extra risico's te beheersen en helpt u bij het normaliseren van de situatie.